Nabídka seminářů

V této kategorii se budou pravidelně koncentrovat články z oblasti účetnictví a daní. Jsou určeny jednak pro profesionály, ale také i pro majitele firem a začínající účetní.

Počet zobrazení 
Titulek Autor Zobrazení
Poskytnutí průvodcovské služby objednateli z EU Napsal Administrator 925
Vzory ke stažení od Ing. Ladislava Formana Napsal Administrator 1476
Nepravidelná autobusová linka v tuzemsku od zahraničního objednatele Napsal Administrator 1147
Poskytnutí skladovací služby pro plátce z jiného členského státu Napsal Administrator 1159
Ubytovací služba pro německého plátce DPH Napsal Administrator 1313
Minikřížovka - terminologie DPH v AJ Napsal V.Zdražil 1706
Instalace nábytkové stěny do Německa Napsal V.Zdražil 1196
Pořízení zboží z EU – základní podmínka Napsal V.Zdražil 1251
Jaké je poselství paragrafu 11, odstavec 3? Napsal V.Zdražil 1297
Zasílání zboží – základní podmínka Napsal V.Zdražil 3649
Zasílání zboží zatíženého spotřební daní Napsal V.Zdražil 1044
Místo plnění u pořízení zboží z jiného členského státu Napsal V.Zdražil 1063
Místo plnění u zboží dodaného do jiného členského státu Napsal V.Zdražil 1056
Zjednodušený postup u třístranného obchodu Napsal V.Zdražil 1162
Financování koupě firemního auta - obecně Napsal V.Zdražil 1113
Nájemné v rámci finančního leasingu a jeho daňová uznatelnost Napsal V.Zdražil 1054
Doba počítání nájmu Napsal V.Zdražil 1093
Auto na leasing používané částečně i pro soukromé potřeby Napsal V.Zdražil 1088
Doba pronájmu vs doba odpisování Napsal V.Zdražil 1117
Technické zhodnocení na pronajatém majetku Napsal V.Zdražil 1435
Drobná úprava pronajatého automobilu pod finančním leasingem Napsal V.Zdražil 1105
Způsob odpisování technického zhodnocení u nájemce Napsal V.Zdražil 1067
Reverse charge a odkaz na přenesení daňové povinnosti Napsal V.Zdražil 1395
Kdo musí podat přiznání k DPFO za rok 2012 Napsal V.Zdražil 1120
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Napsal V.Zdražil 1097
Základ daně z kapitálového majetku Napsal V.Zdražil 1162
Identifikace formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob Napsal V.Zdražil 1225
Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 Napsal V.Zdražil 1079
Daňový poradce a zastupování Napsal V.Zdražil 1136
Solidární daň z příjmů „pro bohaté“ Napsal Administrator 1149