Nabídka seminářů

V této kategorii se budou pravidelně koncentrovat články z oblasti účetnictví a daní. Jsou určeny jednak pro profesionály, ale také i pro majitele firem a začínající účetní.

Počet zobrazení 
Titulek Autor Zobrazení
Poskytnutí průvodcovské služby objednateli z EU Napsal Administrator 1013
Vzory ke stažení od Ing. Ladislava Formana Napsal Administrator 1562
Nepravidelná autobusová linka v tuzemsku od zahraničního objednatele Napsal Administrator 1217
Poskytnutí skladovací služby pro plátce z jiného členského státu Napsal Administrator 1227
Ubytovací služba pro německého plátce DPH Napsal Administrator 1381
Minikřížovka - terminologie DPH v AJ Napsal V.Zdražil 1808
Instalace nábytkové stěny do Německa Napsal V.Zdražil 1261
Pořízení zboží z EU – základní podmínka Napsal V.Zdražil 1319
Jaké je poselství paragrafu 11, odstavec 3? Napsal V.Zdražil 1374
Zasílání zboží – základní podmínka Napsal V.Zdražil 3891
Zasílání zboží zatíženého spotřební daní Napsal V.Zdražil 1113
Místo plnění u pořízení zboží z jiného členského státu Napsal V.Zdražil 1133
Místo plnění u zboží dodaného do jiného členského státu Napsal V.Zdražil 1127
Zjednodušený postup u třístranného obchodu Napsal V.Zdražil 1239
Financování koupě firemního auta - obecně Napsal V.Zdražil 1182
Nájemné v rámci finančního leasingu a jeho daňová uznatelnost Napsal V.Zdražil 1124
Doba počítání nájmu Napsal V.Zdražil 1159
Auto na leasing používané částečně i pro soukromé potřeby Napsal V.Zdražil 1163
Doba pronájmu vs doba odpisování Napsal V.Zdražil 1186
Technické zhodnocení na pronajatém majetku Napsal V.Zdražil 1501
Drobná úprava pronajatého automobilu pod finančním leasingem Napsal V.Zdražil 1174
Způsob odpisování technického zhodnocení u nájemce Napsal V.Zdražil 1132
Reverse charge a odkaz na přenesení daňové povinnosti Napsal V.Zdražil 1469
Kdo musí podat přiznání k DPFO za rok 2012 Napsal V.Zdražil 1185
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Napsal V.Zdražil 1167
Základ daně z kapitálového majetku Napsal V.Zdražil 1293
Identifikace formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob Napsal V.Zdražil 1314
Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 Napsal V.Zdražil 1143
Daňový poradce a zastupování Napsal V.Zdražil 1203
Solidární daň z příjmů „pro bohaté“ Napsal Administrator 1217